Ultrazvuk od 20 €

[ivory-search id="2542" title="Custom Search Form"]

MUDr. Vladimír Neuschl, PhD

Spoluzakladateľ a riaditeľ centra medicínskej rádiológie Medirad, s 25 ročnou lekárkskou praxou v odbore rádiológia. Europská špecializačná skúška v odbore rádiológia 2004. Člen Slovenskej rádiologickej spoločnosti a predseda jej výboru pre muskuloskeletálnu sekciu. Člen kardiologickej spoločnosti a predseda pracovnej skupiny pre kardio-rádiologického zobrazovania.

MUDr. Péter Bábel

Mnohoročná prax v odbore rádiológia ako lekár a rádiologický technik. Europská špecializačná skúška v odbore rádiológia 2019. Člen Slovenskej rádiologickej spoločnosti a jej výboru pre muskuloskeletálnu sekciu.

MUDr. Lucia Arpášová

Atestácia z rádiologie 2000, 2005 s 25 ročnou praxou v odbore . Ćlenka SRS a ESSR.