Ultrazvuk od 20 €

[ivory-search id="2542" title="Custom Search Form"]

Dopplerovské vyšetrenie krčných tepien (karotíd)

Doplerovské vyšetrenie krčných tepien, konkrétne karotíd, je neinvazívna diagnostická metóda používaná na hodnotenie prietoku krvi v karotídnych tepnách nachádzajúcich sa v krku. Táto metóda kombinuje ultrazvukovú technológiu s Dopplerovým efektom na zobrazenie toku krvi a meranie jeho rýchlosti.

Pri vyšetrení pacient zvyčajne leží na lehátku s hlavou mierne naklonenou dozadu. Lekár použije ultrazvukovú sondu s gélovým náterom na oblasť krku, kde sa nachádzajú karotídne tepny. Sonda vysiela ultrazvukové vlny do tkanív a prijíma odrazy od krvi prúdiacej cez tepny.

Dopplerovský efekt je využitý na meranie rýchlosti prietoku krvi. Keď sa krv pohybuje cez tepny, jej frekvencia zvukových vĺn sa mení. Tieto zmeny v frekvencii sa používajú na vytvorenie obrazu toku krvi a na meranie rýchlosti krvi vo vnútri tepien.

Význam tohto vyšetrenia spočíva v možnosti identifikovať a vyhodnotiť príznaky prípadných problémov v karotídnych tepnách. Zúžené alebo blokované karotídne tepny môžu viesť k redukovanej cirkulácii krvi do mozgu, čo zvyšuje riziko mozgového infarktu alebo iných cievnych komplikácií. Vyšetrenie môže odhaliť prítomnosť plakov (ateroskleróza), krvné zrazeniny alebo iné nezrovnalosti v tepnách.

Včasná detekcia týchto problémov umožňuje lekárovi prijať potrebné opatrenia. Zároveň vyšetrenie môže byť využité na monitorovanie stavu tepien u pacientov so zvýšeným rizikom cievnych ochorení, čím umožňuje prispôsobiť liečebný plán a zlepšiť celkovú cievnu zdravotnú starostlivosť. Odborníci odporúčajú aspoň raz ročne, najmä po 50. roku života, vykonať dopplerovské vyšetrenie krčných tepien a ďalších ciev na krku. Včasná diagnostika pomáha predchádzať infarktu a mozgovej príhode.

Takže Doplerovské vyšetrenie karotídnych tepien má dôležitý význam pri monitorovaní cievnych problémov, ktoré môžu mať významný vplyv na zdravie mozgu a celkovú cievnu zdravotnú situáciu pacienta.