Ultrazvuk od 20 €

[ivory-search id="2542" title="Custom Search Form"]

USG horného brucha

Ultrasonografia má aplikáciu v diagnostike brušných orgánov v kontexte pacientov prezentujúcich s bolesťami brucha, tráviacimi ťažkosťami (nevoľnosť, anorexia, gastrointestinálne zmeny) a rozličnými akútnymi a chronickými patologickými procesmi.

Ultrazvuková explorácia horných regiónov brucha zahrnuje vyšetrenie štruktúr pečene, žlčníka, pankreasu a sleziny. Ultrasonografická charakterizácia pečene nám umožňuje precízne posúdiť jej morfologické atribúty. Normálny hepatálny ultrazvukový obraz reflektuje homogenitu parenchýmu, jemnú textúru s výraznou vizualizáciou vaskulárnych zložiek a žlčových ciev. Nezanedbateľnou vlastnosťou ultrasonografie je jej schopnosť predvídať patologické štruktúrne zmeny v pečeni ešte pred manifestáciou závažných klinických príznakov, čím sa otvára priestor pre včasnú intervenčnú liečbu.

Pri vyšetrení žlčníka má hlavný diagnostický zámer detekciu zahustených stien, čo môže signalizovať cholecystitídu, a identifikáciu prítomnosti konkrementov. Ultrasonografická analýza žlčníka taktiež demonštruje potenciál identifikovať skoré znaky biliárneho stagnovania a prevencia vývoja patologických obsahov v orgáne.

Správna príprava na ultrasonografické vyšetrenie pankreasu umožňuje optimálne zobrazenie tohto orgánu. Použitím ultrasonografie je možné začať diagnostiku ihneď po zaznamenaní prvých klinických indikátorov porúch trávenia alebo laboratórnych anomálií, čo v konečnom dôsledku zabezpečuje primeranú nadväznú liečbu.

Ultrasonografická analýza sleziny nám poskytuje dôležité informácie o etiológii splenomegálie. Pri traumách brušnej oblasti slúži ultrazvuk na hodnotenie rozsahu poškodenia sleziny a stanovenie adekvátnych terapeutických opatrení.